482
19 1
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΡΑΚΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΡΑΚΗ

Ακτινοδιαγνώστης

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥ-Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΡΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΡΙΑ