2,293
26 0
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

Ορθοπαιδικός Χειρουργός

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΩΜΟΥ-ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΟΝΑΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:VASU KESAVAN