605
16 0
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ

Ορθοπαιδικός Χειρουργός

MIS TKR ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ