1,446
26 4

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΠΤΩΣΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΟΛΠΟΥ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ