1,794
23 0

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΟΜΙΧΑΗΛ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ MSC