2,706
27 9

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΠΤΩΣΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΟΛΠΟΥ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ