2,214
27 5

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΠΤΩΣΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΟΛΠΟΥ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ