570
18 0

ΦΛΕΒΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΤΟ CLARIVEIN-Η ΤΕΧΝΙΚΗ MOCA
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ