Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εξετάζει το dupilumab ως πιθανή θεραπεία για το ανεπαρκώς ελεγχόμενο μέτριο έως σοβαρό άσθμα.

 

 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αποδέχτηκε προς εξέταση αίτηση για το dupilumab ως συμπληρωματική θεραπεία συντήρησης για ορισμένους ενήλικες και εφήβους (ηλικίας 12 ετών και άνω) με ανεπαρκώς ελεγχόμενο μέτριο έως σοβαρό άσθμα. Η αίτηση υποστηρίζεται από κλινικά δεδομένα που προέρχονται από 2.888 ενήλικες και εφήβους οι οποίοι συμμετείχαν σε τρεις πιλοτικές μελέτες στο πλαίσιο του προγράμματος κλινικής ανάπτυξης LIBERTY ASTHMA. Λεπτομερή αποτελέσματα από δύο από αυτές τις κλινικές μελέτες, τις μελέτες Φάσης 3 QUEST και VENTURE, θα παρουσιαστούν στο Διεθνές Συνέδριο της Αμερικανικής Θωρακικής Εταιρείας τον Μάιο.

Η δυνητική χρήση του dupilumab για τη θεραπεία ενηλίκων και εφήβων (ηλικίας 12 ετών και άνω) με ανεπαρκώς ελεγχόμενο μέτριο έως σοβαρό άσθμα βρίσκεται επί του παρόντος υπό εξέταση από τις ρυθμιστικές αρχές και η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης χρήσης δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρως από καμία ρυθμιστική αρχή.

Το dupilumab είναι ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα ειδικά σχεδιασμένο για να αναστέλλει τη σηματοδότηση της Ιντερλευκίνης-4 (IL-4) και της Ιντερλευκίνης-13 (IL-13), δύο σημαντικών σηματοδοτικών πρωτεϊνών (κυτοκίνες) οι οποίες αποτελούν παράγοντες της φλεγμονώδους αντίδρασης τύπου 2 στο ανεπαρκώς ελεγχόμενο μέτριο έως σοβαρό άσθμα.

Σχετικά με το Ανεπαρκώς Ελεγχόμενο Μέτριο έως Σοβαρό Άσθμα

Οι άνθρωποι που ζουν με ανεπαρκώς ελεγχόμενο μέτριο έως σοβαρό άσθμα παρουσιάζουν συχνά μειωμένη ικανότητα αναπνοής (πνευμονική λειτουργία) και σοβαρές κρίσεις (παροξύνσεις) που ενδέχεται να τους οδηγήσουν στο Τμήμα Επειγόντων περιστατικών και σε νοσηλείες. Παρόλο που υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες σήμερα, εξακολουθεί να υφίσταται ανεκπλήρωτη ανάγκη σε ασθενείς που εμφανίζουν μειωμένη ικανότητα αναπνοής, σοβαρές κρίσεις, μακροχρόνια χρήση από του στόματος κορτικοστεροειδών και μειωμένη ποιότητα ζωής. Το ανεπαρκώς ελεγχόμενο μέτριο έως σοβαρό άσθμα συχνά συσχετίζεται με άλλες φλεγμονώδεις νόσους Τύπου 2. Η νόσος χαρακτηρίζεται από μία ανισορροπία ή υπερδραστηριότητα ορισμένων ανοσοκυττάρων και σηματοδοτικών πρωτεινών (συμπεριλαμβανομένων των IL-4 και IL-13).